Windykacja wierzytelności

Windykacja należności bez żadnych opłat wstępnych za przyjęcie zlecenia.

Stałe zlecenie:

 • Prowizja TGI Sp. z o.o.? od 8 % od odzyskanej wierzytelności;
 • W przypadku wniesienia sprawy do Sądu – wierzyciel opłaca tylko koszty sądowe/komornicze bez kosztów prawnika (koszty prawnika pokrywa TGI Sp. z o.o.);
 • Kupno wierzytelności ? wg. indywidualnych ustaleń;
 • Pieczęć prewencyjna ? 99,00 PLN  abonament miesięczny.

Pojedyncze zlecenia:

 • Prowizja TGI Sp. z o.o.? od 10 % od odzyskanej wierzytelności;
 • W przypadku wniesienia sprawy do Sądu – wierzyciel opłaca tylko koszty sądowe/komornicze bez kosztów prawnika (koszty prawnika pokrywa TGI Sp. z o.o.);
 • Kupno wierzytelności ? wg. indywidualnych ustaleń.

Wezwanie do zapłaty bez zlecenia windykacji – od 25,00 PLN

Odszkodowania

Bezpłatnie przeanalizujemy sprawę.

 • Prowizja TGI SP Z O.O.? od 10 % od odzyskanej wierzytelności;
 • W przypadku wniesienia sprawy do Sądu – wierzyciel opłaca tylko koszty sądowe/komornicze bez kosztów prawnika(koszty prawnika pokrywa TGI Sp. z o.o.);
 • Wezwanie do zapłaty bez prowadzenia sprawy ? od 100,00 PLN

Działalność gospodarcza

 • Zakładanie Spółek: przygotowanie projektu umowy, umówienie notariusza, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych do KRS (formularze, niezbędne oświadczenia, REGON, NIP itp.) ? od 500,00 PLN
 • Obsługa Spółek/osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodarczą ? wg. indywidualnych ustaleń
 • Przekształcanie, łączenie Spółek – wg. indywidualnych ustaleń

Doradztwo

 • Drobna porada od 20,00 PLN
 • Doradztwo od 50,00 PLN/h

Pisma bez zastępstwa procesowego

 • Umowy,wnioski, zaświadczenia,oświadczenia  itp. ? od 25,00 PLN
 • Pozwy, sprzeciwy, pisma procesowe itp.:
  a) o zapłatę ? od 50,00 PLN
  b) prawo rodzinne i opiekuńcze  ( rozwodowe , podział majątku )  ? wg. indywidualnych ustaleń zależnie od nakładu pracy
  c) prosty pozew rozwodowy bez orzekania o winie 200,00 PLN
  d) sprawy pracownicze  – wg. indywidualnych ustaleń zależnie od nakładu pracy

Czynności z zakresu prawa pracy

Umowy, regulaminy, układy zbiorowe itp. – wg. indywidualnych ustaleń zależnie od nakładu pracy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW ZNIŻKI I RABATY!!