Skontaktuj się z nami:

TGI Spółka z o.o.

Siedziba:
ul. Strzelecka 1
89-600 Chojnice

Biuro:
ul. 31 Stycznia 10/4
89-600 Chojnice

e-mail: biuro@tgi24.pl
tel. 501 713 400

NIP: 555-210-61-47
KRS 0000421037

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 6000,00 zł

Nr konta:
PKO BP S.A.
21 1020 1491 0000 4902 0068 8291