Wprowadzenie:

Profesjonalne usługi prawnicze zapewniają  poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że sprawy spoczywają w kompetentnych rękach niezależnie od tego czy jesteś przedsiębiorcą czy osobą prywatną.

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Oferta dla klientów indywidualnych dotyczy porad prawnych, sporządzania wszelkiego rodzaju pism, umów, pozwów, itp. oraz reprezentację przed sądami.

Oferta dla firm związana jest ze stałą obsługą prawną, ale również z doraźnym zleceniem czy doradztwem.

Porady prawne klientów indywidualnych

Dogłębnie analizujemy sytuację prawną Klienta przez doświadczonych prawników.

TGI Sp. z o.o. oferuje pomoc w bezpiecznym przejściu przez problemy prawne w zakresie zagadnień spotykanych w życiu codziennym, a w szczególności:

 • Prawo cywilne w zakresie spraw o:
  - zapłatę (w tym windykacja)
  - odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  - analiza i sporządzanie wszelakich pism w tym urzędowych, umów,wniosków, zaświadczeń, oświadczeń, pozwów, sprzeciwów,apelacji, odwołań, pism procesowych itp;
  - cofnięcie darowizny;
  - ochronę dóbr osobistych.
 • Prawo pracy w zakresie spraw o:
  - zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop czy odprawy;
  - odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku   pracy, mobbing;
  - przywrócenie do pracy;
  - ustalenie istnienia stosunku pracy;
  - odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy;
  - opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej czy kontraktów menedżerskich.
 • Prawo spadkowe w zakresie spraw o:
  - stwierdzenie nabycia spadku;
  - przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
  - dział spadku;
  - zabezpieczenie spadku;
  - sporządzanie testamentów
  - wydziedziczanie;
  - stwierdzenie nieważności testamentu;
  - dochodzenie zachowku;
  - dochodzenie wykonania zapisów, poleceń.
 • Prawo ubezpieczeń społecznych w zakresie spraw o:
  - odwołania od decyzji ZUS;
  - świadczenia emerytalno-rentowe.
 • Prawo rodzinne w zakresie spraw o:
  - rozwód;
  - separację;
  - ustalenie ojcostwa;
  - zaprzeczenie ojcostwa;
  - unieważnienie małżeństwa;
  - alimenty;
  - władzę rodzicielską;
  - podział majątku wspólnego.
 • Prawo konsumenckie w zakresie spraw o:
  - spory na tle umów pożyczek, kredytów, ochrona przed lichwą;
  - klauzule abuzywne (niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami),
  - dochodzenie należności konsumenckich, roszczeń z tytułu gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową czy rękojmi.
 • Prawo mieszkaniowe w zakresie spraw o:
  - zapłatę czynszu;
  - zameldowanie;
  - wymeldowanie;
  - eksmisję;
  - doradztwo prawne przy kupnie i sprzedaży nieruchomości.
 • Obrót nieruchomościami w zakresie spraw o:
  - zasiedzenie;
  - naruszenie posiadania;
  - ustanowienie służebności, np. drogi koniecznej;
  - zniesienie współwłasności nieruchomości;
  - wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości.
 • Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych w zakresie spraw o:
  - zaskarżanie uchwał spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych;
  - udział z głosem doradczym w zgromadzeniach właścicieli, walnych zgromadzeniach członków.
 • Prawo handlowe w zakresie spraw o:
  - wystąpienie ze spółki;
  - zaskarżanie uchwał;
  - sprawy sądowe pomiędzy wspólnikami;
  - prowadzenie negocjacji i prób ugodowych;
  - opiniowanie umów;
  - spory z właścicielami lub radą nadzorcą w toku pełnienia funkcji;
  - wspieranie i zastępowanie wspólnika w czasie Zgromadzenia Wspólników.
 • Prawo egzekucyjne i zabezpieczające w zakresie spraw o:
  - zaskarżanie czynności komornika,
  - powództwa przeciwegzekucyjne,
  - ochrona przed nieuzasadnioną egzekucją,
  - poszukiwanie i ustalanie majątku dłużnika, ,
  - ochrona osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku, etc.