Wprowadzenie:

Kompleksowa windykacja należności na terenie całego kraju, przy wykorzystaniu innowacyjnych instrumentów wpływu oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia – nie stosujemy prostych schematów. Zapewniamy aktywną windykację, z wykorzystaniem wszystkich legalnych i dostępnych narzędzi prawnych – zmierzającą do odzyskania należności w maksymalnie krótkim okresie, przy minimalnym zaangażowaniu Twojego czasu i pieniędzy.

Korzyści:

 • ograniczanie ryzyka oraz zabezpieczanie się przed jego skutkami;
 • poprawa płynności finansowej i planowania finansów;
 • możliwość pełnego skoncentrowania się na działaniach biznesowych;
 • obniżenie kosztu obsługi należności ? poprzez zmniejszenie aktywności pracowników w proces odzyskania długów;
 • profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem.

1. Windykacja przedsądowa

OKOŁO 90% SPRAW KOŃCZYMY NA TYM ETAPIE

Etap windykacji mający na celu odzyskanie należności na drodze polubownej, zmobilizowanie dłużnika do uregulowania należności i uniknięcia konsekwencji prawno ? finansowych -  przy minimalnym zaangażowaniu Twojego czasu i pieniędzy.

Wykaz podstawowych działań:

 • kompleksowy wywiad gospodarczy, który pozwoli ocenić profil dłużnika oraz ustalić jego kondycję finansową czy powiązania kapitałowo – osobowe dłużnika;
 • monit pisemny, sms-owy, e-mailowy, telefoniczny;
 • wezwania do zapłaty (w różnej formie i treści);
 • negocjacje warunków płatności, w tym: rat, ugód, zabezpieczeń itp.;
 • publikowanie zadłużenia w Biurze Informacji Gospodarczej, informatorach branżowych, giełdach wierzytelności i innych rejestrach gospodarczych;
 • poszukiwanie nabywcy na długu;
 • i inne będące tajemnicą firmy.

2. Postępowanie sądowe

Przed wszczęciem procedury sądowej analizujemy każdy indywidualny przypadek i dobieramy najskuteczniejszą drogę dochodzenia należności (przygotowanie pozwu, e-sąd, pełnomocnik).

Czynności rozpoczynamy w momencie, kiedy zawiodą polubowne sposoby odzyskania wierzytelności, a postawa dłużnika lub jego kondycja finansowa uzasadniają konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania.

Wykaz podstawowych działań:

 • przygotowanie dokumentacji procesowej;
 • złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu;
 • reprezentowanie Klienta w sądzie;
 • uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty;
 • uzyskanie klauzuli wykonalności.

3. Windykacja przedegzekucyjna

Etap obejmujący  windykację polubowną po otrzymaniu orzeczenia sądowego ( wyroku czy nakazu zapłaty).

Etap próby, ponownej polubownej windykacji należności ? na podstawie zebranego wywiadu gospodarczego podejmujemy czynności zmierzajace do porozumienia z dłużnikiem, w celu uzgodnienia sposobu i terminu realizacji zobowiązania. Nadzorujemy spłatę należności, ale także przygotowujemy dokumenty do egzekucji komorniczej.

4. Windykacja egzekucyjna

Samo przekazanie sprawy do komornika , a następnie bierne czekanie na efekt – może nie przynieść spodziewanego efektu.

TGI Sp. z o.o. kompleksowo wspiera egzekucję komorniczą: monitoruje jej przebieg, w ramach wywiadu gospodarczego szuka majątku dłużnika i wskazuje komornikowi jego składniki.

Wykaz podstawowych działań:

 • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej;
 • pełny nadzór nad właściwym przebiegiem egzekucji
 • przekazywanie komornikowi informacji o majątku dłużnika;
 • uczestnictwo we wszystkich czynnościach komorniczych, od zajęcia majątku przez ewentualne przejęcie go pod dozór po uczestnictwo w jego licytacji;
 • prowadzenie mediacji z dłużnikiem.

Uwaga:  Komornik nie ma obowiązku szukania poszczególnych składników majątku dłużnika – wierzyciel zobowiązany jest je wskazać. Nasze czynności oraz współpraca z komornikiem powodują nie zawężanie działań  egzekucyjnych wyłącznie do standardowych czynności komorniczych.

Pieczęć prewencyjna – ostrzega i mobilizuje klientów

Usługa ma charakter prewencyjny, informuje odbiorcę, że wszystkie należności są monitorowane przez profesjonalną firmę windykacyjną i wymagane jest spełnienie świadczenia w terminie.

Korzyści:

   • Ostrzega o dokuczliwych konsekwencjach zalegania z płatnością;
   • Obniża ilości niezapłaconych faktur w terminie;
   • Skutecznie subordynuje kontrahentów oraz motywuje ich do terminowego regulowania zobowiązań;
   • Sprawdzona metoda na dyscyplinowanie dłużników zagranicznych;
   • Jasny przekaz o możliwości wszczęcia procedury prawnej wobec niezdyscyplinowanych  dłużników.

Kształt oraz kolor pieczątki – przyciąga uwagę odbiorcy i jest przesłanką do nie lekceważenia dokumentu.